Adapter HP

Sạc máy tính laptop Adapter HP 18.5V - 4.9A - 90W (chân kim)

Sạc máy tính laptop Adapter HP 18.5V – 4.9A – 90W (chân kim)

Adapter HP 18.5V – 4.9A – 90W (chân kim) Giá: 115.000 VND