Tư vấn số

Macbook Air có nên nâng cấp lên OS X 10.10 Yosemite?

Macbook Air có nên nâng cấp lên OS X 10.10 Yosemite?

(Dân trí) – Máy tính của mình là MacBook Air 2012, RAM 4GB thì không biết có nên nâng cấp lên hệ điều hành OS X 10.10 Yosemite vừa phát hành của Apple?